Fumax बोर्ड र तैयार सामान उत्पादन गर्दछ जुन मल्टि-ईन्डस्ट्रीजमा निम्नको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ: