श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

रिफ्लो सोल्डरिंग (१० जोन)

AOI गुणस्तर जाँच

AOI गुणस्तर जाँच

एक्स-रे

DIP (होल सोल्डरिंग मार्फत)

वेभ सोल्डरिंग

परीक्षण (प्रोग्रामिंग र परीक्षण)

परीक्षण (प्रोग्रामिंग र परीक्षण)

परीक्षण (प्रोग्रामिंग र परीक्षण)

समाप्त सभा

समाप्त सभा

Office

Office

Office

Office

प्लास्टिक मोल्ड / उपकरण

प्लास्टिक मोल्ड / उपकरण

प्लास्टिक मोल्ड / उपकरण

प्लास्टिक इंजेक्सन

प्लास्टिक इंजेक्सन

प्लास्टिक इंजेक्सन

प्लास्टिक इंजेक्सन

प्लास्टिक इंजेक्सन