custom

Fumax एक विश्वसनीय कम्पनी हो जो चीन कस्टम मा "सेतो सूची" मा छन्। फ्यूमेक्ससँग चीन कस्टममा निर्यात इजाजत पत्र छ र यसमा उत्कृष्ट विश्वसनीय निर्यात वा आयात व्यापारको ट्र्याक रेकर्ड छ।

यसले फूमाक्सलाई चीन कस्टममा वा बाहिरका सामानहरू घोषणा गर्न सजिलो बनाउँदछ।

चाहे हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई विश्वव्यापी मा सामान पठाउँछौं, वा आयात कम्पोनेन्टहरू (उदाहरणका लागि, कस्टमले केहि अंशहरू समाहित गर्दछ) वा विश्वव्यापी चीनमा उत्पादनहरू, फुमेक्ससँग छिटो र सुरक्षित रूपमा कस्टम घोषणा गर्न विशेषज्ञता छ।